Andre siger:

Talli Ungar Felding holder inspirerende og fagligt velfunderede foredrag, krydret med konkrete eksempler fra samtaler med mennesker, der går til psykolog, således at vanskeligt stof bliver indlysende og vedkommende. Hendes foredrag er præget af indlevelse, humor og skarpe pointer om kontroversielle emner.

Foredragene egner sig til ...

Talli Ungar Feldings foredrag egner sig til fagfolk, der arbejder med børn og unge, seksuelle problematikker, kriminalitet og tværkulturelle problematikker, men hun er også god til at formidle viden om sådanne emner til mennesker uden stort forudgående kendskab, fx ved forældremøder i daginstitutioner, ved debatarrangementer og for forskellige foreninger.

Foredrag og undervisning

Jeg har en omfattende viden om de psykosociale forhold bag kriminel adfærd og holder foredrag om ungdomskriminalitet, kriminelle unge med indvandrerbaggrund og bandekriminalitet.

På baggrund af min viden om sexologiske problemstillinger tilbyder jeg også at tale om kriminalitet på det seksuelle område, fx børnepornografi, voldtægt og seksuelle overgreb på børn. Jeg taler desuden om kontroversielle emner som prostitution samt mænds og kvinders forhold til pornografi. Jeg har holdt mange foredrag om børns seksuelle udvikling.

På baggrund af lang erfaring med forskellige aspekter af det kulturpsykologiske møde mellem danskerne og mennesker fra andre kulturer taler jeg om uledsagede flygtningeunge samt om anden- og tredjegenerations indvandrerunges vanskeligheder ved at integrere to kulturer i deres personlige identitet, om social kontrol samt om fysiske og psykiske overgreb i forhold til unge i indvandrer- og flygtningefamilier, om tvangsægteskaber og om tvangsmæssig anbringelse af unge, som er opvokset i Danmark, i forældrenes hjemland, fordi de er blevet ”for danske”.

Emner til foredrag

Kulturforskelle

 • Psykologi og kulturforskelle
  Traditionalisme og modernitet
 • Separationstraumer og antisociale symptomer hos unge flygtninge og indvandrere
  En analyse af psykologiske undersøgelser af 14-17 årige unge og af Socialforvaltningens håndtering af sagerne
 • Kulturelt og traditionelt betinget brug af korporlig afstraffelse
  og Socialforvaltningens vanskeligheder ved at håndtere sager med børnemishandling og omsorgssvigt i etniske minoritetsfamilier
 • Tosprogethed
  Styrke eller svaghed?
 • Socialpædagogisk arbejde med flygtninge
  Kultur og sprog, traditionalisme og modernitet, posttraumatisk stress. Relationsopbygning, motiverende samtaler, kommunikation på tværs af kultur
 • Ekstremisme og radikalisering
  Et psykologisk synspunkt

Ungdomskriminalitet

 • Ungdomskriminalitet
  Hvad kommer den af og hvordan kan den forebygges?
 • Psykosociale faktorers betydning for udviklingen af kriminel adfærd hos indvandrerunge
  Socialpædagogisk arbejde med utilpassede unge fra etniske minoritetsfamilier
  Relationsopbygning, konfliktnedtrapning, ungdomskultur og transgenerationelle traumer

Seksualitet og pornografi

 • Pornografi
  Foder til fantasien
 • Seksualitetens mørke sider
  Seksuelle afvigelser, seksualitet som destruktiv og selvdestruktiv adfærd, gentagelse af tidligere seksuelle overgreb i relationer med nuværende partnere samt tvangsprægede og ritualiserede seksuelle adfærdsmønstre
 • Kvinders seksualitet i traditionel kultur
 • Man bliver ikke morder af at læse kriminalromaner og man bliver ikke pædofil af at se børneporno
 • Kan vi undgå kulturelt betingede seksuelle misforståelser og overgreb?
  Kulturforskelle, posttraumatisk stress og forskelle i sociale normer omkring seksualitet

Jeg har erfaring med …

Jeg har erfaring med undervisning på både seminarieniveau og universitetsniveau i emner som for eksempel:

 • Psykologisk og socialpædagogisk behandling af unge med personlighedsforstyrrelser eller antisociale træk
 • Kriminalitet og radikalisering hos flygtninge- og indvandrerunge
 • Kulturelle særtræk og psykopatologi hos indvandrerunge
 • Tvangsægteskabsproblematikker og vold mod kvinder i indvandrerfamilier
 • Traditionalisme og modernitet i familier med flygtninge- eller indvandrerbaggrund og deres unge
 • Posttraumatisk stress og separationstraumer hos uledsagede flygtningeunge

Jeg har tidligere undervist for bl.a. Københavns Universitets Institut for Klinisk Psykologi, Den Sociale Døgnvagt i København, Dansk Psykologforening, Alment praktiserende læger i Ishøj, SSP-samarbejdet i forskellige kommuner, Børnesagens Fællesråd, Psykiatrifonden, Socialforvaltningen i Århus Vest og Roskilde Kommune samt Jobcenter i Hedensted Kommune.


Personale ved for eksempel uddannelsesinstitutioner, socialforvaltninger, døgninstitutioner og rådgivningsinstitutioner for unge er velkomne til at kontakte mig vedrørende undervisningsforløb af længere eller kortere varighed om forskellige emner inden for mine ekspertiseområder.

Undervisningsforløb tilrettelægges efter behov og foregår, afhængigt af deltagerantallet, hos mig, hos arrangøren eller på en kursusejendom. Jeg eller arrangøren sørger for det praktiske arrangement efter aftale.

Prisen for undervisning aftales forud for forløbets start.