Supervision

Personale ved socialforvaltninger, dagforanstaltninger og døgninstitutioner kan henvende sig om supervision i vanskelige ungdomssager. Jeg har erfaring i supervision af bl.a. støtte- og kontaktpersoner, opholdssteder og plejefamilier, som har brug for faglig bistand til at klare de mange vanskeligheder, der er knyttet til en anbringelse. Det kan dreje sig om at skabe de bedste betingelser for den unges udvikling. Der kan også være behov for hjælp til at overskue det ofte komplicerede og konfliktfyldte samspil mellem for eksempel plejefamilie, socialforvaltning og biologiske forældre.

Jeg superviserer faggrupper som psykologer, socialrådgivere, pædagoger og lærere. Jeg er godkendte af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi.

Der kan aftales længerevarende supervisionsforløb eller enkelte supervisionstimer, for enkeltpersoner eller personalegrupper, med eller uden forudgående læsning af sagsakter. Supervisionen kan foregå hos mig eller hos supervisanden.