Mine specialer

Jeg tilbyder blandt andet behandling inden for følgende områder

Unge fra familier med misbrug

Jeg modtager klienter fra familier, hvor forældre, søskende eller andre nære har et alvorligt rusmiddelmisbrug. Unge fra sådanne familier har oftest oplevet forskellige former for omsorgssvigt, enten gennem hele opvæksten eller i de perioder, hvor rusmiddelmisbruget har stået på.

Sexologiske problematikker

Jeg modtager par og enlige med seksuelle vanskeligheder og andre problemer i parforholdet. Jeg har bl.a. erfaring med heteroseksuelle og homoseksuelle parforhold, transkønnethed og sadomasochistiske problematikker samt afhængighed af sex, porno og prostituerede.

Tværkulturelle problematikker

Jeg har lang erfaring med unge, der er født i Danmark af udenlandske forældre. Og unge, der er født i udlandet, men har levet så længe i Danmark, at dansk sprog og kultur er en del af deres identifikations- og referencepunkt, i mange tilfælde i modsætning til deres forældre. Jeg har også erfaring med uledsagede flygtningeunge.

Personligheds-forstyrrelser

Jeg har lang erfaring i psykologbehandling af unge med personlighedsforstyrrelser og antisociale symptomer samt pårørenderådgivning til deres familier. Jeg modtager både unge, som er henvist af Socialforvaltningen og personer, som er henvist af deres alment praktiserende læge, betaler selv eller har sundhedsforsikring.