Psykologsamtaler med tilskud fra den offentlige sygesikring vha. henvisning fra egen læge

Jeg har ydernummer til den offentlige sygesikring. Det betyder, at du kan få tilskud til betalingen af 12 psykologsamtaler, hvis du har en henvisning fra din alment praktiserende læge.

Bemærk venligst at henvisningen kun er gyldig en måned fra den dag, lægen udstedte den. Det betyder at du skal henvende dig til mig før der er gået en måned.

Man kan få henvisning til psykolog ved følgende problematikker:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for seksuelle overgreb
 • personer over 18 år med let til moderat depression
 • personer over 18 år, der lider af let til moderat angst eller OCD

Hvis du lider af depression eller angst, kan du få to lægehenvisninger på hver 12 psykologsamtaler, dvs. I alt 24 samtaler.

18-21 årige unge med depression eller angst kan med lægehenvisning gratis få 24 psykologsamtaler. Fra 1.7.2021 udvides denne ordning til at omfatte 18-24 årige unge.

Betaling

Ifølge sygesikringens regler skal man betale efter hver samtale.

Betaling kan foregå kontant eller gennem MobilePay.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring danmark, kan jeg sørge for at du automatisk får refusion, når du har betalt en psykologsamtale.

Afbudsregler

Ved afbud senere end kl. 16 dagen før aftalt tid skal man, ifølge Sygesikringens regler, betale fuld pris for konsultationen.