Tværkulturelle problematikker

Jeg har skrevet flere artikler i faglige tidsskrifter om mit arbejde med unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund og forskellige tværkulturelle problematikker [se under ”artikler”].

Jeg har lang erfaring med unge, der er født i Danmark af udenlandske forældre. Og unge, der er født i udlandet, men har levet så længe i Danmark, at dansk sprog og kultur er en del af deres identifikations- og referencepunkt, i mange tilfælde i modsætning til deres forældre. Jeg har også erfaring med uledsagede flygtningeunge.

Det er desværre min erfaring, at selv svære personlighedsmæssige skader som følge af for eksempel omsorgssvigt eller psykiske traumer pga. krig, flugt eller adskillelse fra forældrene, af danske professionelle kan forveksles med kulturelle særtræk. Konsekvensen er i mange tilfælde, at relevant behandling først sættes ind, når det er for sent. Psykologbehandling vil være et relevant tilbud, når bredere sociale, rådgivningsmæssige eller fritidsmæssige tilbud ikke slår til. Min erfaring på dette område gør mig i stand til at arbejde i spændingsfeltet mellem kulturelt betingede og psykisk betingede vanskeligheder.

Jeg tilbyder psykologsamtaler til unge med tværkulturelle problemstillinger, rådgivning til deres forældre og supervision af socialpædagogisk personale, der arbejder med unge med tværkulturelle problemstillinger.

Relevante artikler: