Artikler og viden om

1980: Mor-datter forholdets betydning for modsætningerne i den kvindelige sexualitet (boganmeldelse af Tania Ørum (red): Kvindelighed – kvindefrigørelse og psykoanalyse og Susi Frastein & Suzanne Giese (red): Modermærker). Udkast 2/1980, s. 194-198. Medforfattere: Vibe Strøier Larsen og Helle Thorning Wine
1984: Sexuelle billeder hos mænd og kvinder i pornografien. Nordisk Forum 41/1984, s. 60-73. Medforfatter: Vibe Strøier Larsen
1984: Jeg skal hermed beklage (debatartikel om Dansk Psykolog Forenings Etiknævn). PsykologNyt 4/2000, s. 12-16
Pornografi og erotisk kunst. Politisk Revy 8/3-1985, s. 20-21
1985: Pionerkvinder i psykologien (boganmeldelse af Siri Gullestad og Anna Louise von der Lippe (red.) bog med samme titel). Psyke & Logos 1/1985, s. 238-242. Medforfatter: Vibe Strøier Larsen
1985: Sex og vold. Politisk Revy 24/8-1984, s. 18-19
1986: Psykologiske kønsforskelle. I: Susanne Lunn og Nicole Rosenberg (red.): Psykologi – en indføring i teori og anvendelse. Reitzel, København 1986, s. 70-83. Medforfattere: Susanne Lunn og Nicole Rosenberg
1986: Mini-leksikon. I: Psykologi – en indføring i teori og anvendelse. Reitzel, København 1986, s. 288-317
1987: Vaginisme – en sexuel forstyrrelse hos kvinder. Psyke & Logos 1/1987, s. 152-173
1989: Freud og sexologien. Psyke & Logos 1/1989, s. 72-88
1989: Festskrift til sexologiens nestor (boganmeldelse af Et liv er for kort – festskrift tilegnet Preben Hertoft). PsykologNyt 24/1989, s. 750-751
1990: Området mellem psykologi og gynækologi. PsykologNyt 2/1990, s. 40-42
1991: Svar til Jytte Willadsen, (vedr. anmeldelsen af “Kvinden i psykiatrien”). Nyt Forum for kvindeforskning 1/1991, s. 72-73
1994: Inkvisitoriske undersøgelser kan være nødvendige (kommentar). PsykologNyt 15/1994, s. 585-587
1994: Kommentar til temanummeret “Psykologi og kønsforskning” (Psyke & Logos 1/1994). Psyke & Logos 2/1994, s. 462-477
1996: Klienten siger mord (debatindlæg om psykologers tavshedspligt og oplysningspligt). PsykologNyt 13/1996, s. 24-25
1999: Vaginisme og graviditet. Psyke & Logos 1/1999, s. 214-238. Dansk Psykologisk Forlag
2001: Kulturelle særtræk eller psykopatologi – offentlige myndigheders vanskeligheder med at hjælpe unge piger fra indvandrerfamilier. Matrix 3/2001, s. 229-266
2001: Ti timer slår ikke til (om psykoterapi til unge med borderline personlighedsforstyrrelser). PsykologNyt 19/2001, s. 10-14. Medforfattere: Helene Døssing, Jørgen Felding, Niels Møller, Berit Skov Schmitto og Natascha Wulff
2002: Leksikonartikler i: Ole Andkjær Olsen (red.): Psykodynamisk Leksikon, Gyldendal, København 2002. Artikler om: Falske erindringer, kønsidentitet, kvindelighed, kernekønsidentitet, mandlighed, maskerade, moderskabsmisundelse, penismisundelse, vagina dentata, vaginisme. Sammen med Ole Andkjær Olsen medforfatter på artikler om: Incest, kastrationskompleks, kvindelighedsfase, kvindelighedskompleks, mandlighedskompleks
2003: Spielrein på film (Kommentar til en anmeldelse af filmen “Jeg hed Sabina Spielrein”). PsykologNyt 11/2003, s. 26-27
2004: Mere end drengestreger. Kroniken i Politiken 19.10.2004
2005: Kriminelle indvandrerdrenge kan behandles. Socialrådgiveren 4/2005, s. 10-12
2005: Kriminelle indvandrerdrenge psykologisk set – en gennemgang af psykologiske undersøgelser af 14 drenge i 13-16 års alderen og af socialforvaltningens håndtering af sagerne. Psyke & Logos 2/2005, s. 221-257
2006: Kønnets psykologi. I: Ole Andkjær Olsen, Christian Braad Thomsen og Bente Petersen (red.): Fokus på Freud, Reitzel, København, 2006, s. 83-89
2010: Nok forbudt, men – (debatindlæg: Kritik af, at Dansk Psykologforening har henvendt sig til justitsministeren med ønsket om forbud mod animerede børnepornografiske billeder, på baggrund af et moralsk snarere end et videnskabeligt grundlag. Indlægget kommenteres af Ditte Söderhamn, medlem af Psykologforeningens bestyrelse og formand for Social- og Sundhedspolitisk Udvalg). PsykologNyt 5/2010, s. 38-39
2010: Jørgen Felding, Talli Ungar Felding og Niels Møller: Unyttig og uvidende, Weekendavisen 8/1 2010
2010: Utilstrækkeligt svar (debatindlæg: replik vedr. mangel på videnskabelig evidens for Psykologforeningens ønske om forbud mod animerede børnepornografiske billeder. Indlægget kommenteres igen af Ditte Söderhamn. PsykologNyt 7/2010, s. 42-43
2017: Socialpædagogisk arbejde med uledsagede flygtningeunge, Social Kritik nr. 151, november 2017, s. 4-23
2019: Terrorangrebet i København februar 2015 (redigeret sammen med Peter Elsass) PPT 3/2019 s. 35-49)

Boganmeldelser

Boganmeldelser:

1986: Sigmund Freud: Afhandlinger om sexualteori (boganmeldelse af bog med samme titel). Nordisk Sexologi 3/1986, s. 123-124
1990: Kvinden i psykiatrien (boganmeldelse af Birgit Petersson (red) bog med samme titel). Nyt Forum for kvindeforskning 2/1990, s. 70-74
1994: Eva Hildebrand & Conni Gregersen: Drenge og sexuelle overgreb (boganmeldelse af bog med samme titel). Matrix 3/1994, s. 46-62. Dansk Psykologisk Forlag
1996: Ære og Skam (boganmeldelse af Naser Khaders bog med samme titel). PsykologNyt 21/1996, s. 6-9
1999: Personligheden til eksamen (boganmeldelse af Berit Sanders bog med samme titel). PsykologNyt 23/1999, s. 28-32
2006: Den homoseksuelle mands snarlige forsvinden i cyberspace (anmeldelse af Henning Bechs bog Kvinder og Mænd). Psyke & Logos 2/2006 s. 1024-1033
2008: De uventede gaver (anmeldelse af Preben Hertofts bog De uventede gaver – bidrag til en sexologisk kulturhistorie). PsykologNyt 21/2008, s. 30-31
2013: Psykoanalytiske dialoger (boganmeldelse af Judy Gammelgaard, Birgit Bork Mathiesen og Katrine Zeuthen (Red.): Det taler. Psykoanalytiske dialoger). PsykologNyt 4/2013, s. 20
2017:  Børn og seksualitet (boganmeldelse af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Stranges bog af samme navn). PPT 3/2017 s. 88-92
2019: Æresrelateret social kontrol. Teori og praksis i socialt arbejde (boganmeldelse af Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensens bog af samme navn). P Psykologernes Fagmagasin, 14. maj 2019